سرور مجازی ترکیه ارزان
پلن برنزی,۱ هسته
تومان3,213,132/ماهیانه
تومان122 هزینه راه اندازی
پلن نقره ای [11N]
تومان23,132/ماهیانه
  پلن برنزی
  ۱ هسته ای
  2گیگ رم
  30گیگ حجم NVME
تومان511 هزینه راه اندازی
پلن برنزی سرور مجازی ترکیه
از تومان14,564/ماهیانه
  پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME
پلن آدامانتیوم-[NL]
از تومان14,564/ماهیانه
  پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME
پلن میتریل -[MD]
از تومان14,564/ماهیانه
  پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME
پلن نقره ای [SIN]
از تومان14,564/ماهیانه
  پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME
پلن رودیوم jhj
از تومان0/ماهیانه
  پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME