سبد خرید

سرور مجازی ترکیه ارزان

پلن برنزی,۱ هسته
تومان3,213,132 تومان
ماهانه
تومان122 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلن نقره ای [11N]

پلن برنزی
۱ هسته ای
2گیگ رم
30گیگ حجم NVME

تومان23,132 تومان
ماهانه
تومان511 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
پلن برنزی سرور مجازی ترکیه

پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME

پلن آدامانتیوم-[NL]

پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME

پلن میتریل -[MD]

پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME

پلن نقره ای [SIN]

پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME

پلن رودیوم jhj

پلن رودیوم ,۱۶ هسته ای ,۱۶گیگ رم ,۲۰۰گیگ حجم SSD NVME